Wat onkruid (bijkruid) jou vertellen wil

Ik zal hier verder spreken over bijkruiden omdat on-kruiden niet bestaan. Elk kruid heeft zijn eigen functie in het ecosysteem!

We kennen het allemaal in onze (moes) tuin; bepaalde bij-kruiden die steeds weer terug komen en wo langzaam een ware plaag vormen. Het ene jaar heb je van Brandnetels veel last het jaar erop staat er een ware grasdeken van (vogel)muur. Vaak duidt dit op een verstoring van de bodemgesteldheid als: bemesting, de teelt het vorig jaar, zuur graat, organische stof, droogte of te nat, ook de stand van de Maan aan de hemel ten opzichte van andere planeten is een interessante factor, en misschien wel de meest interessante boosdoener is de tuinier zelf: jij als persoon bent vaak alleen al met jou energie voor 80% verantwoordelijk voor hoe de (moes)tuin zich gedraagt. Soms staan er bepaalde bijkruiden die ons iets willen vertellen over onszelf. In de Biologisch Dynamische Landbouw heeft alles wat er in de tuin gebeurt een betekenis. Het kan zomaar zijn dat jij de kruiden nodig hebt voor jou eigen gezondheid of de gezondheid van de plant is er bij gebaat.

In de tuin wemelt het van de kleine 'wezenhaften' dat zijn wezens of beter gezegd energieën die onder invloed staan van jou 'WIL'. Zij zijn het die (onzichtbaar) de natuur en onze tuin vormgeven naar onze innerlijke beleving. Je kunt hier meer over lezen in de boeken van (Abt-Ru-Shin) 'Graalsboodschap'. Maar ook in de boeken van Rudolf Steiner is veel over de scheppingswetten te vinden. En hoe bepaalde energieën werken en hoe wij daar in staan. Om het verder kort te houden: is dit de oorsprong waar de tuinkabouters vandaan komen die (gepersonaliseerd) bij sommige in de tuin staan. Natuurlijk zien deze wezens niet zo uit, maar worden ze gevormd door onze voorstelling.

Maar nu terug te komen op waarom hebben wij tuinliefhebbers vaak zo'n last van bijkruiden en ook niet elk jaar hetzelfde?
Soms komen 'bijkruidexplosies' voor in de tuin dan heeft dit te maken met diverse factoren die de bodem betreffen. Aan de hand van deze kruiden kunnen we veel aflezen zoals: zuur graat, storende lagen, slechte afwatering, e.z.v. Laten we nu eens de verschillende (on) kruiden bekijken en wat deze ons willen vertellen:
(je zult merken dat veel plagen van on-kruiden te herleiden is aan een te lage pH en te weinig organische stof)


Kweek
Kweek duidt op een te zure, schrale bodem die sterk verdicht is, met weinig humus en een slecht bodemleven. Want de Kweek wortelt diep en maakt lange witte brijnaald dikke wortels die zich als een speer door (zeer) harde grond boren, dit maakt de bodem luchtig en los zodat andere insecten zich beter thuis voelen.

Voorkomen
Veel Klak, Compost en Basaltmeel geven zorgt ervoor dat de Kweek na 1 jaar weg is, Ook een dikke laag stro of hummus (mulsh) laat de kweek verdrijden. Kweek is vooral bij Aardappelen een probleem, daar de witte wortels zich door de knol heen boren.

Wat zegt Kweek over jou:
Je vermijd moeilijke omstandigheden en weerstand is niet jou ding? dan wil kweek jou vertellen dat je de kracht ontvangt weerstanden in het leven gemakkelijker te doorgronden (te doorboren). Weerstand doorgronden geeft jou innerlijke groei en gezondheid.

 


Varkensgras
Varkensgras wortelt diep en laat zien dat de bodem verdicht is met een schrale humus arme zure bodem en een lage pH van 4 tot 4,5. Maar er is geen storende laag aanwezig. Varkensgras groeit langs en op paden en veld weggetjes.

Voorkomen
Geef voldoende Kalk streef naar een pH van 6,5. Meer Compost strooien, ook Basaltmeel of Lavameel werk heel goed de bodem structuur te verbeteren.

Wat zegt Varkensgras over jou:
Varkensgras heeft verbindende functie, je bent de verbindende schakel tussen mens en omgeving.

 


Ridderzuring
Ridderzuring groeit op zure bodems met een pH van 4,5 met een storende laag op 80 tot 120cm diepte en een slechte afwatering.

Voorkomen
Verbeter de afwatering door met een grondboor tot 1m gaten te boren en de grond te bekalken zodat de pH worden verhoorgd tot minimaal 5,6 het liefst boven de 6.

Wat zegt Ridderzuring over jou:
Vaak staan bij de Ridderzuring ook Grote Brandnetel, als je door de Grote Brandnetel wordt gestoken dan wrijf je een blad van de Ridderzuring kapot en strijkt dit uit over de brandwonden. Meteen zul je verzachting van de jeuk ervaren. Wat zegt Ridderzuring over jou als tuinier: Ridderzuring heeft de eigenschap diep te wortelen tot wel 2m diep, dit geeft hem een stevig fundament en is een echte overlevingskunstenaar. Waarschijnlijk sta je zelf niet stabiel genoeg in het leven en wil Ridderzuring jou duidelijk maken dat het tijd is steviger in je schoenen te staan.

 


Boterbloem (scherpe als de kruipende)
Op natten en zure bodems pH 3-4 komt veel boterbloem voor meestal is er ook een storende laag op 60 tot 80cm aanwezig. Daarom zie je boterbloem ook vaak bij natten verdichte slootkanten en drassige gebieden waar het water niet weg kan.

Voorkomen
Ook hier geld weer kalk strooien, de bodem is extreem zuur, pH verhogen naar 5,6 tot 6,5

Wat zegt Boterbloem over jou:
Boterbloem zal je helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en minder gevoelig te zijn voor meningen en invloeden van anderen.

 


Hanepoot of Zevenblad
Bij zure bodem pH 3-4 en duit meestal verdichte bodem structuren, ook komt Zevenblad voor op plaatsen met veel schaduw.

Voorkomen
De tuin mulchen met compost en veel kalk strooien.

Wat zegt Zevenblad over jou:
Bij gewrichtsproblemen en Jicht komt er bij jou in de tuin veel Zevenblad voor. een thee van dit kruid zal het zelfherstellende vermogen van het lichaam ondersteunen.

 


Melde
Vooral dar waar de bodem schraal en humus arm is. Ook duit veel melde op te wijning bodemleven.
Voorkomen
Geef de bodem veel compost en kalk om het bodemleven weer te activeren.

Wat zegt Melde over jou:
Je kunt een thee maken van melde (alle soorten zijn geschikt) dit versterkt de stofwisseling, het versterkt overegens ook de werking van de lever, nieren en blaas.

 


Zwarte nachtschade
Schrale zure bodem met een pH van 4-5, ook is er weinig humus aanwezig.

Voorkomen
Meer compost geven maar ook Basaltmeel / Lavameel werken goed.

Wat zegt Zwarte nachtschade over jou:

 


Knopkruid
Duit op weinig bodemleven en een schrale zanderige bodem.

Voorkomen
Bodemleven verbeteren met compost en Lavameel

Wat zegt Knopkruid over jou:
Mensen die het leven vooruit snellen en waarbij alles te langzaam gaat die ervaren veel last van Knopkruid. Knopkruid geeft jou te denken of je niet te snel door het leven beweegt of het niet raadzaam is langzameraan te doen en het leven meer op je af te laten komen. Ook mensen die veel praten ervaren veel last van Knopkruid in de tuin.

 


Vogelmuur
Deze bodem bevat teveel Stikstof Nitraat. Zeker als er teveel kunstmest of dierlijke mest als kippenmest en varkensdruifmest is uitgereden. Vaak zijn deze bodems zeer op orde qua: organisch stof als pH van 5,6 tot 6.

Voorkomen
Voorkom teveel geven van snel opneembare stikstof, of te verse dierlijke mest.

Wat zegt Vogelmuur over jou:
Bij allerlei varianten van huidziekten

 


Kruiskruid
Te zure bodem met een pH van 4 tot 5, humusrijke bodem met een goed bodemleven b.v. na een plotselinge pH van in het groeiseizoen door een foute bodembewerking of bodem uitputting door de teelt van kool of dichtgeslagen bodem na een zware regenbui.

Voorkomen
Goed cultivatoren en de teelt van een goede groenbemester.

Wat zegt Kruiskruid over jou:
Duit op plotselinge veranderingen in jou directe omgeving

 


Distels
Distels groeien vooral op humusrijke bodem die lichtzuur is pH van 5,5 tot 6 en een licht verdichte bodem met kalkgebrek.

Voorkomen
Probeer voorzichtig de bodem los te wrikken om een luchtige structuur te verkrijgen, ook goede compost en Lavameel werkt de ontwikkeling van Distels tegen.

Wat zegt Distel over jou:
Waar deze plant opduikt is het risico op familiaire ruzies groot. Voorkom dat er in jou omgeving veel Distels groeien.

 


Kamille
Op verdichte bodem met Kali (K) gebrek en weinig bodemleven en organischstof.

Voorkomen
Veel compost toevoegen, en goed cultivaroren.

Wat zegt Kamille over jou:
Voor mensen die tegen stress en een burn-out aan lopen is een thee van Kamille een welkome rustgevende weldaad.

 


Herderstasje
Herderstasje groeit op zeer zure bodems met een pH van 3 tot 4 er is zeer weinig humus aanwezig en de bodemstructuur is vaak zeer verdicht.

Voorkomen
pH verhogen op 5,8 tot 6,8 strooi veel stro en werk dit diep onder.

Wat zegt Herderstasje over jou:
Mensen die een geheim met zich meedragen. Het kan ook een verborgen talent zijn dat er op wacht uitgepakt te worden.

 


Grote Brandnetel
Op schrale bodem met weinig humus en een lage zuur graat. Ook een gebrek aan Kali en een overdaad aan Stikstof. is de basis voor een grote plaag aan Grote Brandnetel en Bramen

Voorkomen
Kalk geven pH verhogen naar 5,6 tot 6,8, voorkom een over daad aan Stikstof gift en verhoog de Kali waarden.

Wat zegt Grote Brandnetel over jou:
Als je veel Grote Brandnetel in de tuin hebt staan ben je toe aan een detox kuur! Je moet nodig ontgiften, niet alleen lichamelijke toxinen maar ook geestelijke ballast dient uit gezuiverd te worden. Drink Grote Brandnetel thee bij voorkeur tussen 15:00 en 17:00uur

 


Kleine Brandnetel
Op over bemeste bodems met varkensdrijfmest of gft compost waar veel onkruid zaad in zit. De bodems zijn vaak zeer humusrijk.

Voorkomen
Voorkom de gift van drijfmest of gft compost.

Wat zegt Kleine Brandnetel over jou:
Ben je snel prikkelbaar dan staan er waarschijnlijk veel brandnetels in jou tuin.
 


Mos in gazon
Groeit op erg zure bodems met een pH van 2 tot 3 met een erg slecht bodemleven. Ook een groot voedingsgebrek in de bodem met een zeer verdichte bodemstructuur.

Voorkomen
Veel kalk geven en de bodem structuur luchtiger maken. Bij gazon zul je het gazon op nieuw moeten in zaaien.

Wat zegt Mos over jou:
Mensen die te weinig Licht in het leven toelaten die verzuren en worden geplaagd door kleine lichamelijke ongemakken.

 


Paardebloem
pH is ongeveer 3 tot 4, en de bodemstructuur is zeer verdicht.

Voorkomen
Lavameel strooien en kalk geven.

Wat zegt Paardebloem over jou:
Mensen met te weinig zonnen energie (element vuur) die hebben veel last van Paardebloem. Mensen die te weinig eigen initiatief durven nemen en met een gebrek aan zelfvertrouwen ervaren veel Paardenbloemen in de tuin.

 


Madeliefjes
Op zure bodems die sterk verdicht is en er humus arm is.

Voorkomen
Bodem luchtiger maken en kalk geven op gazon.

Wat zegt Madeliefjes over jou:
Als je veel Madeliefjes in de tuin en het gazon hebt groeien / bloeien ben je een persoon die op de achtergrond veel werk verzet maar voor de buitenwereld niet zichtbaar. Vaak wordt jou werk niet gewaardeerd en de nodige keren wordt over jou heen getrampeld als of ze jou niet zien staan.