Ziektes en Plagen in Prei

In onze moestuin cursus uitvoerig aandacht voor het voorkomen van ziekten en plagen en de biologische bestrijding ervan, met tips en recepten. Hier beneden een overzicht van de mogelijke problemen die je kunt verwachten.


Insecten in Prei

Trips in Prei
De kenmerkende witte puntjes en vlekjes op het blad, dit wordt veroorzaakt door Trips.

trips in prei biologisch bestrijden
Trips zijn kleine eerst wit / gele insecten lang en smal gevormd 0,5mm breed en 2mm lang, later zwart en ongeveer 2 a 3 mm lang. Ze zuigen aan de sappen van de plant en er zullen dan witte / lichtere puntjes op het blad verschijnen. Voor de prei is dit een probleem omdat de groei er licht door wordt gehinderd en er in het najaar een verhoogd risico bestaat dat de bladeren worden aangetast door lookroest. De larven / jonge trips vreten niet in het blad dat doet de prei / uienvlieg!
 


Preivlieg / Uienvlieg
Blad vergeelt of rot weg, ook kan er een verdikking / vergroeiing aan de stengel basis ontstaan dit wordt veroorzaakt door de Preivlieg.

preivlieg - uienvlieg biologisch bestrijden
Ook jonge ui en prei planten kunnen worden aangetast door de uien-preivlieg. Voornamelijk bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad treden er vaak probleem met de uienvlieg op. Let er op dat de jonge preiplanten niet zijn aangetast, dit kan het geval zijn bij preiplanten die uit de kas komen!!
 


Wortelvlieg in Prei
Doorboorde wortels die bruin verkleuren en afsterven, met gangen en roestkleurige strepen op de wortels tot gevolg dit wordt veroorzaakt door de  wortelvlieg. Sterke afname van de groei, wortels sterven af. Dit is het zelfde insect dat ook de wortelen / peen aantast, de eerste vlucht in mei doet nog niet veel kwaad maar de tweede vlucht rond half augustus in de winterprei kan behoorlijk wat schade veroorzaken.




Schimmels in Prei

Lookroest in Prei
Oranjebruine puntjes / vlekken zij zichtbaar op de stengels en blad, dit is: lookroest (Puccinia allii). Ook wel gewoon roest genoemd.
Heel kenmerkend zijn de (roestige) vlakjes op het blad. Lookroest is meestal het gevolg van een (zware) aantasting door trips (zie boven beschreven). Doordat de prei wordt aangeprikt door trips ontstaat er een wondje waar de lookroest kan binnendringen in de bladeren. Meestal ontstaat lookroest tegen eind september maar bij een natte koele zomer kan dit ook eerder gebeuren.

Lookroest in prei biologisch bestrijden
 


Botrytis in Prei
Ook wel Grauwe schimmel genoemd.
De bladeren beginnen van uit de top te vergelen en verzwakken, grijs schimmelpluis is zichtbaar op bladeren en stengels dit is Botrytis.
Dit is vaak een gevolg van te weinig ventilatie in het gewas, doordat prei vaak te dicht op elkaar wordt geplant ontstaat op den duur zeker bij teveel onkruid (smet/broei) over het gehele blad wordt een grijze schimmel zichtbaar (zie foto beneden) en het blad begint vanuit de top te vergelen.

botrytis in prei en uien symptomen en biologichsche bestrijding
botrytis in prei biologisch bestrijden
Grijsrot of Grauwe schimmel genoemd. Als je blaast tegen het pluis verspreid het zich met een wolk van sporen, heel besmettelijk!

Hier beneden twee afbeeldingen:
foto 1 laat heel goed zien dat hier de uien geld ook voor prei zwaar zijn aangetast door botrytis (grauwe schimmel)
foto 2 is het resultaat 2 weken na de bespuiting met: een brandnetelgier en een knoflook aftreksel.

botrytis en uien voor bespuiting
botrytis in uien na bespuiting
 


Vrijlevende Wortelaaltjes in Prei
De aaltjes prikken de worteltjes aan, waardoor de lengte groei van de wortel stopt en de plant gaat dan over tot het vormen van nieuwe wortels. Aangetaste planten hebben een bossig / zeer vertakt wortelstelsel. De meeste aantastingen treden op in een koud en nat voorjaar, waarbij de plant stres ondervind.