Ziektes en Plagen in Prei


Insecten in Prei

Trips in Prei
De kenmerkende witte puntjes en vlekjes op het blad, dit wordt veroorzaakt door Trips.

trips in prei biologisch bestrijden
Trips zijn kleine eerst wit / gele insecten lang en smal gevormd 0,5mm breed en 2mm lang, later zwart en ongeveer 2 's 3 mm lang. Ze zuigen aan de sappen van de plant en er zullen dan witte / lichtere puntjes op het blad verschijnen. Voor de prei is dit geen probleem alleen dat de groei er licht door wordt gehinderd en het een optisch minder mooi uiterlijk heeft. De larven / jonge trips vreten niet in het blad dat doet de prei / uien vlieg wel!

Biologische bestrijding Trips in Prei
- Spuit Brandnetelgier met spiritus en groenzeep, voeg hier een klein beetje suiker aan toe 2%, dit lokt de Trips uit hun schuilplaatsen. Bespuiting om de 3 en de 6 dagen herhalen, zodat de trips die net uit hun eitjes komen ook geraakt worden.
- Prei laten overwinteren, dan vriezen de trips en de preivlieg dood. Laat de prei nog tot eind april doorgroeien en je hebt prachtige prei onder insecten of schimmel.

 


Preivlieg / Uienvlieg
Blad vergeelt of rot weg, ook kan er een verdikking / vergroeiing aan de stengel basis ontstaan dit wordt veroorzaakt door de Preivlieg.

Ook jonge ui en prei planten kunnen worden aangetast door de uien-preivlieg. Voornamelijk bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraat treden er vaak probleem met de uienvlieg op.

Biologische bestrijding van Uienvlieg / Preivlieg
- De planten aangieten met een knoflook aftreksel, zie website voor dosering en werking.

- https://www.natuurlijk-vitaverda.nl/hoe-maak-en-gebruik-ik-knoflook-aftreksel/
 


Preimineervlieg
De prei planten kijken bleek en hebben last van gangen in de bladeren en stengel ook zijn er bruine poppen zichtbaar dit is het resultaat van de preimineervlieg.

Een duidelijk symptoom bij ui en prei zijn de krullende vergroeiingen bij de bladeren als ook het hart van de planten. Bij prei vallen de langgerekte bruine gangen op, de stengel gaat hier ook vaak scheuren en rotten. Je vindt onderaan de beschadigde plantendelen bruine larfjes of poppen van een mm of 3 á 4 groot. Door de vraatschade zullen bacteriën en schimmels meer vat krijgen op de planten en zo de prei en uien planten aantasten.

Biologische bestrijding van Uienvlieg / Preivlieg
- Bijna niet mogelijk dit insect te bestrijden.
- De planten aangieten met een knoflook aftreksel, om de vliegen te weren en de prei geur te overstemmen met de geur van knoflook, zie website voor dosering en werking. https://www.natuurlijk-vitaverda.nl/hoe-maak-en-gebruik-ik-knoflook-aftreksel/
- Zorg voor goede vruchtwisseling
  


Wortelvlieg in Prei
Doorboorde wortels die bruin verkleuren en afsterven, gangen en roestkleurige strepen op de wortels tot gevolg dit wordt veroorzaakt door de  wortelvlieg. Sterke afname van de groei, wortels sterven af. Dit is het zelfde insect dat ook de wortelen / peen aantast, de eerste vlucht in mei doet nog niet veel kwaad maar de tweede vlucht rond half augustus kan behoorlijk wat schade veroorzaken.

Biologische bestrijding van de Wortelvlieg in Prei
- Zorg voor goede vruchtwisseling, elke 4 jaar.
- Gebruik nooit verse mest
- Laat geen groot onkruid groeien in de buurt van prei, hier houd zich de wortelvlieg ik schuil maar ook Trips houd zich hier schuil
- Bij een hoge aantasting dek de prei af met doek zodat de vliegen geen eieren kunnen leggen aan de wortelbasis.
- Spuit met een aftreksel van Boerenwormkruid, Rabarberblad, Vlier en ui.
- Bij een grote aantasting, vroeger oogsten!Schimmels in Prei

Lookroest in Prei
Oranjebruine puntjes / vlekken zij zichtbaar op de stengels en blad, dit is: lookroest (Puccinia allii). Ook wel gewoon roest genoemd.
Heel kenmerkend zijn de (roestige) vlakjes op het blad.

Lookroest in prei biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Lookroest in Prei
- Zorg voor een goede bodemstructuur en voorkom overbemesting
- Gebruik geen verse mest
- Spuiten met een boerenwormkruid / heermoes en of een aftreksel van de adelaarsvaren, preventief toepassen! (zie links op deze pagina voor maken, doseren en toepassen)

 


Botrytis in Prei
Ook wel Grauwe schimmel genoemd.
De bladeren beginnen van uit de top te vergelen en verzwakken, grijs schimmelpluis is zichtbaar op bladeren en stengels dit is Botrytis.

botrytis in prei biologisch bestrijden
Grijsrot of Grauwe schimmel genoemd. Als je blaast tegen het pluis verspreid het zich met een wolk van sporen, heel besmettelijk!

Biologische bestrijding Botrytis in Prei
- Pas bodemverbetering toe (denk aan pH en organische stof, bodem luchtiger maken)
- Bestrooi het gewas met Basalt of Lava meel, Botrytis kan dan moeilijker op het gewas gedijen.
- Ruim dode rotte bladeren, bloemen of ander dood organisch materiaal in de buurt van de prei zoveel mogelijk op. Op deze materialen gaat zich sneller Botrytis vormen en kan dan over springen op de prei.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gewassen dat het gewas kan opdrogen.
- Spuit met een aftreksel van Brandnetel en Knoflook (combineren) Het liefst preventief maar bij zichtbare aantasting het liefst binnen 24 uur. Na 3 dagen herhalen!
- https://www.natuurlijk-vitaverda.nl/hoe-maak-en-gebruik-in-brandnetelgier
- https://www.natuurlijk-vitaverda.nl/hoe-maak-en-gebruik-ik-knoflook-aftreksel/

 


Vrijlevende Wortelaaltjes in Prei
De aaltjes prikken de worteltjes aan, waardoor de lengte groei van de wortel stopt en de plant gaat dan over tot het vormen van nieuwe wortels. Aangetaste planten hebben een bossig / zeer vertakt wortelstelsel. De meeste aantastingen treden op in een koud en nat voorjaar, waarbij de plant stres ondervind.

Biologische bestrijding van Aaltjes in Prei
- Zorg voor een goede vruchtwisseling
- Plant als groenbemester Tagetes om de aaltjes af te doden doordat ze de wortels van de afrikaantjes aanprikken.
- Ook kun je de planten aan gieten met een gier van Tagetes (Afrikaantjes) verdunning: 1:10