Ziektes en Plagen in Witlof


Insecten in Witlof

Luizen in Witlof
Bij het inzetten van Witlof kunnen er tijdens de groei luizen verschijnen op de witlofstronkjes. Dit zijn meestal groen bladluizen of heel licht groene daar er geen licht bij komt.

luizen in witlof tijdens inzetten bestrijden

Biologische bestrijding Luizen in Witlof
- Plaats de witlof niet te warm (maximaal 15 graden) tijdens het inzetten want dan ontwikkelen de luizen zich explosief.
- Spuit met een oplossing van groene zeep en spiritus on de Bladluizen te bestrijden.

 

Witloofmineervliegen in Witlof
Gangen in blad en bladstelen, blad verschrompelt en sterft af dit wordt veroorzaakt door: witloofmineervliegen.

Biologische bestrijding van de Witloofmineervliegen in Witlof
- geen bestrijding mogelijk
- zorg voor voldoende vruchtwisseling en ruim het afgevallen blad goed op.

 


Wollige Slawortelluis in Witlof
De Witlof blijft achter in lengte groei. Op de wortels zitten witgrijze luizen die een witte wollige massa op de wortels veroorzaken dit is het werk van de: Wollige Slawortelluis

Wollige Slawortelluis in witlof biologisch bestrijden

Biologische bestrijding van de Wollige Slawortelluis in Witlof
- Bij wortelaantastingen regelmatig aangieten met Rabarber en Vlierbladeren aftreksel, in combinatie met Boerenwormkruidgier, voeg 2% alcohol / spiritus toe! (dosering 1:10)

 


Ritnaalden in Witlof
Als je gangen en gaten ziet in de witlofpennen, dan wordt dit veroorzaakt door Ritnaalden (larf van kniptor).
Ritnaalden komen daar voor waar gedurende een aantal jaren de bodem niet bewerkt is: braak liggend terrein, grasland en daar waar struiken of bossig gewas heeft gestaan.

Biologische bestrijding Ritnaalden in Witlof
- De grond aangieten met een aftreksel van de Adelaarsvaren kort voor het planten of kort erna.
- Zorg dat de grond zo af en toe bewerkt wordt, of oppervlakkig wordt los getrokken.

 


Maiswortelknobbelaaltje in Witlof
Dit is te zien aan een groei remming, met onvoldoende lengtegroei tot gevolg en de wortels groeien niet meer, ook zijn er knobbeltjes zichtbaar aan het uiteinden van de wortels dit wordt veroorzaakt door het: Maiswortelknobbelaaltje.

wortelknobbelaaltje-biologisch-bestrijden

Biologische bestrijding Maiswortelknobbelaaltje in Witlof
- Zelfde als bij alle aaltjes, zorg voor een goede vruchtwisseling
- Plant het jaar ervoor een groenbemester als Afrikaantjes (Tagetes)
- De planten aangieten met een aftreksel van Afrikaantjes dosering: 1:10Schimmels in Witlof

Bladvuur in Witlof
Aan de basis van de witlof bladeren aan de wortelpen worden de bladranden bruin/zwart en rotten weg dit wordt veroorzaakt door: Bladvuur.

Bladvuur blad in witlof wordt bruin, rot bestrijden
Bladvuur in witlof biologisch bestrijden
(foto: het ene witlof ras is gevoeliger dan het andere voor Bladvuur)

Bestrijding Bladvuut in Witlof
- Houd een ruime plantafstand aan van minstens 50cm, zodat het gewas goed kan ventileren
- Verwijder aangetaste planten / delen ervan
- Kies een meer resistent ras, niet elk witlof ras is even gevoelig voor Bladvuur, je moet altijd net als bij bloemkool kijken welk ras past bij mijn grondsoort.

 


Botrytis in Witlof
De bladeren van de plant roten weg vanuit de onderkant / bladbasis van de krop dit is het gevolg van:
smet of grauwe schimmel genoemd (Botrytis). Niet te verwisselen met Bladvuur, Bladvuur geeft een zwarte rotte drab aan de bladeren en Botrytis een grauwe grijze schimmelpluis dat gemakkelijk wegwaait bij aanraking.

Biologische bestrijding Botrytis in Witlof
- Pas bodemverbetering toe
- Bestrooi het gewas met Basalt of Lava meel, Botrytis kan dan moeilijker op het gewas gedijen.
- Ruim dode rotte bladeren / bloemen en vruchten op, die worden aangetast door Botrytis.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gewassen dat het gewas kan opdrogen.

- Spuit met Brandnetelgier en een Knoflookaftreksel (combineren) Het liefst preventief maar bij zichtbare aantasting het liefst binnen 24 uur. Na 3 dagen herhalen!
 


Fusariumrot in Witlof
Wortels van in de herfst of winter ingezette witlof worden zwart en sterven af dit is Fusariumrot ofwel Voetrot genoemd

Fusariumrot biologisch bestrijden in Witlof
- Verwijder aangetaste pennen,
- Eventueel aangieten met een oplossing van Boerenwormkruid en Heermoes aftreksel (dosering 1:10)