Ziektes en Plagen in Spinazie

(ziekten en plagen zijn erg te vergelijken met die van bieten)

Insecten in Spinazie

Bietenvlieg in Spinazie
In het voorjaar (half mei) legt de Bietevlieg haar eieren aan de onderkant van de bladeren. Gedurende de zomer worden de mineergangen zichtbaar als op foto (kastanje blad). De meeste aantastingen vinden plaats in koele zomers.

bietenvlieg biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Bietenvlieg in Spinazie
- Zorg voor voldoende vruchtwisseling!
- Pas een combinatie teelt toe van bieten met uien of Salie, Hysop, Citroenmelisse
- Spuit het gewas met Brandnetelgier en suiker of voeg bij de Brandnetel gier 2% Spiritus toe

 


Stengelaaltje in Spinazie
Het Stengelaaltje dringt de wortel binnen en verplaatst zich naar de stengel en blad, het aaltje verstoord de sap toevoer naar de plant.

Biologische bestrijding Wortellesieaaltje in Spinazie
- Pas een goede vruchtwisseling toe.
- Voorkom natte en storende plekken / lagen in het perceel.
- Verreweg de meest effectieve methode is de inzet van Afrikaantjes als groenbemester, let er wel op dat je de planten met wortels uittrekt en verwijderd, (niet op het land want dan zitten de aaltjes weer in de bodem)!

 


Groene Bladluis in Spinazie
Gekruld bladeren met een plakkerige bruin/zwarte poeder op het blad; hier zitten luizen op van ongeveer 2 mm grootte dit is de Groene Perzikluis.

bladluizen in spinazie biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Groene Bladluis in Spinazie
- Spuit met een oplossing van Brandnetelgier, groene zeep en spiritus on de bladluizen te bestrijden. Raak goed de onderkant van de bladeren, want daar zitten de meeste groene bladluizen.
- Plant af en toe Dille in de rij dit remt de ontwikkeling van de groene Bladluis.

 


Bietenkevertje in Spinazie
Vooral jonge plantjes zijn hier van betroffen. Je ziet vraatschade aan de groeipunten van de jonge maar ook oudere plantjes. Dit wordt veroorzaakt door het Bietenkevertje.

De groei en ontwikkeling van bovengrondse bladontwikkeling wordt verstoord.

Biologische bestrijding Bietenkevertje in Spinazie
- Het meest belangrijke is wel de vruchtwisseling en zorg voor luchtige grond met een pH van 6,5
- Zie bestrijding wortelvlieg / bodeminsectenSchimmels in Spinazie


Wortelbrand in Spinazie
De jonge plantjes vallen om, doordat de stengel is afgesnoerd, dit wordt veroorzaakt door wortelbrand.

 


Valse Meeldauw in Spinazie
Wit / grijs schimmelpluis aan de onderkant van de bladeren en aan de bovenkant gele vlekjes dit is Valse Meeldauw

valse meeldauw in spinazie biologisch bestrijden
(foto: symptoom beeld bovenkant blad Hop)
Meestal betreft het de onderste bladeren omdat de schimmelsporen door opspattende regen op het blad terechtkomt.

valse meeldauw in spinazie biologisch bestrijden
(foto: symptoom beeld Valse Meeldauw onderkant blad Hop)

Biologische bestrijding Valse Meeldauw in Spinazie
- Verwijder beschadigde bladeren.
- Voorkom natte en koude perioden.
- Voorkom tocht

 


Komkommermozaïekvirus in Spinazie
Geelgroene, kringvormige vlekken op het blad en vrucht; slingerende lijntjes, dit is het gevolg van het Komkommermozaïekvirus.

komkommermozaikvirus in spinazie biologisch bestrijden
(foto: Virus bij Delphinium/Ridderspoor)

Bestrijding Komkommermozaïekvirus
- Bestrijd Bladluizen en Trips met Brandnetelgier, groene zeep en spiritus zij zijn de overbrenger van het Mozaïkvirus.