Ziekte & Plagen in Knolselderij / Selderij

In onze moestuin cursus uitvoerig aandacht voor het voorkomen van ziekten en plagen en de biologische bestrijding ervan, met tips en recepten. Hier beneden een overzicht van de mogelijke problemen die je kunt verwachten.


Bruinverkleuring vruchtvlees van de Knolselderij
De grootste veroorzaker van bruinverkleuring in het witte vruchtvlees van de knolselderij is Borium gebrek. De laatste jaren neemt deze aantasting steeds meer toe. Het is heel moeilijk Borium gebrek van de buitenkant te herkennen, daarom adviseer ik altijd vanaf half augustus preventief met een Borium / Calcium blad meststof te spuiten, eventueel aangevuld met Brandnetelgier en Heermoes om de plant te versterken. Borium is een spore element, en bij knolselderij onmisbaar en heel belangrijk, net zo als bij alle knol en vruchtgewassen! Vooral op zandgronden, met een hoge pH rond de 6,5 zijn er grote problemen met Borium te verwachten. Een gebrek aan Borium opname kan o.a. veroorzaakt worden door te veel verse stalmest gebruikt te hebben, de hoge dosis zouten verstoord de opname van spore elementen. Ook een gebrek aan direct opnembare Calcium kan een probleem zijn.
De kenmerken van een Borium gebrek zijn: gele, later afstervende hartbladeren, kleine knollen, er ontstaat een holte in de knol, van binnen bruine tot grijsachtige vlekken weefsel en nerven, bruinverkleuring wordt vooral in het onderste deel tot in het midden van de knol waargenomen en niet bij de kop.
De oplossing om Borium gebrek op te lossen is het om de 3 weken spuiten van een Borium houdende bladmeststof. het liefst in combinatie met Calcium en Kalium, Calcium voor stevigere celwanden en Kali voor de vrucht en wortel vorming. Bij droog en warm weer valt de opname van Borium via de wortels bijna volledig stil. Als droge omstandigheden zich vroeg in het seizoen voordoen is het noodzakelijk al heel vroeg te beginnen met water geven, houd de bodem vochtig, en begin half Augustus met een Borium bespuiting. Spuit tot zeker half Oktober.bruinverkleuring in knolselderij voorkomen
Foto: bruinverkleuring en holheid van de knol. Na enkele uren doorgesneden te zijn wordt de bruinverkleuring nog veel intenser.

Hartrot bij Knolselderij
Het zwart of bruin verkleuren van de groeipunt van Knolselderij is een veel voorkomend probleem.
Bij een hoge verdamping in een periode van droogte heeft de Selderij grote moeite de celspanning op pijl te houden vooral de de jonge blaadjes in het groeipunt van de Selderij zal daar dan last van ondervinden. De blaadjes kunnen het vocht niet meer vasthouden en drogen uit. Als de bladeren bij een hoge verdamping snel beschadigd raken wordt vaak toegeschreven aan calciumgebrek. Calcium zorgt voor de stevigheid van de celwanden, en de opneembaarheid van voedingstoffen. Calcium wordt ook veel toegepast in de fruit teelt om de celwand van de vruchten (met name zacht fruit) harder te maken.
Hartrot is een aantasting die vooral voorkomt bij te veel zouten in de bodem wat voorkomt op gronden met een hoge (kunstmatige) bemesting of het gebruik van te verse mest. In het hart van de plant verschuilen zich soms kleine zuigende insecten als wanssen en tripsen. Vooral in droge, warme zomers zijn ze zeer actief. De zuigschade die deze insecten veroorzaken doet de hartblaadjes zwart verkleuren door uitdroging omdat ze afsterven, met later rotting tot gevolg. Deze rotting dringt dan van de kop / het groeipunt door naar binnen de knol in en begint daar verder naar binnen te rotten.

hartrot bij knolselderij biologisch bestrijdenhartrot bij knolselderij biologisch bestrijden
Hier beneden een voorbeeld uit onze eigen moestuin waar Knolselderij is aangetast door wantsen en of last heeft gehad van een te hoge bemesting. Je ziet duidelijk dat het hart is afgestorven.

Ook wordt Hartrot toegeschreven aan een Borium gebrek. Borium gebrek komt meest voor op droge gronden en na een droog teeltseizoen. Hierboven is duidelijk omschreven hoe je een Borium gebrek kunt voorkomen.


Bladvlekkenziekte in Knolselderij
Bladvlekkenziekte (wetenschappelijk: Septoria apiicola) is al vele jaren een lastige en moeilijk beheersbare ziekte in knolselderij. Wanneer er éénmaal een hoge ziektedruk in het perceel aanwezig is, is het nauwelijks mogelijk om je gewas weer gezond te krijgen. Voorkomen van bladvlekkenziekte is dus beter dan genezen. Op de foto beneden is te zien hoe bladvlekken om zich heen grijpt als de bladvlekken eenmaal heeft toegeslagen.

bladvlekken in knolselderij biologisch bestrijdenbladvlekken in knolselderij biologisch bestrijden
Je herkent Septoria aan de lichte plekjes die ontstaan op het loof van de selderij. Vooral de oudere bladeren worden het eerst bevallen. Bij ernstige aantasting kan het gehele blad afsterven. Meestal begint de ziekte in kringen (haarden). De bladvlekken schimmel grijpt vooral om zich heen bij warm en vochtig weer. Doordat de tijd tussen besmetting met de schimmel en het zichtbaar worden van bladvlekken is het vrij lastig bladvlekken te bestrijden, daarom geld ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Bij een snel om zich heen grijpen van de schimmel ben je dus te laat om je gewas gezond te houden. Om Septoria (bladvlekken) te voorkomen is dus een preventieve aanpak noodzakelijk.