Ziektes en Plagen in Wortelen


Insecten in Wortelen

Wortelvlieg in Wortelen
In de wortels / peen zijn gangen zichtbaar en roestkleurige strepen op de wortel, dit zijn de gangen gemaakt door de: wortelvlieg.
Bovengronds is een sterke afname van de groei zichtbaar. Vaak zie je dat de wortelvlieg aan de worteleinde en aan de buitenkant van de wortel / peen gevreten heeft. Het binnenste van de wortel / peen is vaak nog goed.

wortelvlieg natuurlijk biologisch bestrijden
Deze kleine vlieg is 2 tot 4mm groot en komt in twee generaties in de zomer voor. De 1e generatie is in mei en de 2e eind Augustus. De 1e generatie is geen probleem voor de wortel daar de plantjes nog heel klein zijn en er nog geen peen gevormd is. Doch de 2e generatie is veel schadelijker, eind augustus zijn de wortels al goed dik geworden en kan de larve van de wortelvlieg goed zijn gang gaan.

Biologische bestrijding van de Wortelvlieg in Wortelen
- Gebruik niet teveel mest / compost bij wortelen, daar de wortelvlieg goed gedijd bij veel humus in de grond
- Verhoog pH naar 6,5 bij lage pH <6 wordt de kans op aantasting een stuk groter.
- Voorkom uitdunnen van de wortelen de beschadigingen aan de wortels maakt kans op aantasting een stuk groter.
- Voorkom groot groeiend onkruid in het gewas.
- Combineer de teelt met uien, bieslook, sjalot, witlof, salie
- Aangieten met een oplossing van Brandnetelgier, Rabarberblad en Vlierblad dosering: 1:10

 


Aaltjes in Wortelen
De wortel groeit niet of slecht, wortelstelsel vertoont veel kleine wortelknobbels (gallen), dit is het werk van het: Noordelijk Wortelknobbelaaltje.

aaltjes in wortelen biologisch bestrijden

Natuurlijke bestrijding Aaltjes in Wortelen
- Verreweg de meest effectieve methode is de inzet van Afrikaantjes als groenbemester, let er wel op dat je de planten met wortels uittrekt en verwijderd, (niet op het land want dan zitten de aaltjes weer in de bodem)!
- De planten aangieten met een aftreksel van Afrikaantjes dosering: 1:10

 


Wollige Slawortelluis in Wortelen
De wortel blijft achter in de groei; op de wortels zitten witgrijze of gele luizen die een witte wollige massa op de wortels veroorzaken dit is het werk van de: wollige slawortelluis

Biologische bestrijding van de Wollige Slawortelluis in Wortelen
- Bij wortelaantastingen regelmatig spuiten met rabarber-vlierbladeren aftreksel, in combinatie met brandnetelgier met suiker.

 


Ritnaalden in Wortelen
Als je gangen en gaten ziet in de witlofpennen, dan wordt dit veroorzaakt door Ritnaalden (larf van kniptor).
Ritnaalden komen daar voor waar gedurende een aantal jaren de bodem niet bewerkt is: braak liggend terrein, grasland en daar waar struiken of bossig gewas heeft gestaan.

ritnaalden koperworm in wortelen biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Ritnaalden in Wortelen
- De grond aangieten met een aftreksel van de Adelaarsvaren kort voor het planten of kort erna.
- Zorg dat de grond zo af en toe bewerkt wordt, of wordt los gecultivatort.
 


Schimmels in Wortelen

Alternaria in Wortelen
Kleine bruine vlekjes op het blad, uitgroeiend tot grote vlekken, waarna het blad vergeelt, krult en afsterft dit is het gevolg van: Alternaria.

alternaria in wortelen biologisch bestrijden

Bestrijding Alternaria (als bladvlekken) in Wortelen
- Spuit een plantversterker als Brandnetelgier en Heermoes.

 


Echte Meeldauw in Wortelen
Wit schimmel pluis aan de bovenkant van het blad, dit is Meeldauw.

echte meeldauw in wortelen biologisch bestrijden
Echte Meeldauw ontstaat in wortelen vaak tegen het einde van de zomer, als de plant vitaliteit afneemt en de nachten vochtiger en kouder worden. Dan ziet men vaak de eerste witte schimmelpluis ontstaat op het blad.

Biologische bestrijding Meeldauw in Wortelen
- Spuiten met Zwavel of een aftreksel van Heermoes en Brandnetelgier.
- Zorg voor voldoende ventilatie en dat de bladeren op tijd opdrogen om ontkieming van Echte Meeldauw te voorkomen.Overige Plagen in Wortelen

Vertakken van wortelen / peen
In plaats van één wortel vertakt de wortel zich. Het vertakken wordt veroorzaakt door zware kleigrond, dat de normale groei belemmert.

 


Kaliumgebrek
De wortels worden zacht en blijven bleek dit is het gevolg van kalium gebrek.

 


Gescheurde wortelen / peen
Opengebarsten wortels: na een periode van droogte gevolgd door een natte periode.
Het ongelijke water aanbod heeft geleid tot onregelmatige groei.