Ziekte en Plagen in Sla biologisch bestrijden


Insecten in Sla

Emelten schade in Sla planten
Jonge slaplantjes kunnen worden aangetast door emelten.

Biologische bestrijding van emelten in Sla:
- Pas een ruime vruchtwisseling toe
- Zorg voor een goede bodemstructuur
- Voorkom verwaarloosde hoekjes en stroken
- Aangieten met een aftreksel van Knoflook en Absintalsem dosering (1:10)

 

Groene Bladluis in Sla
Gekruld bladeren met een plakkerige bruin/zwarte poeder op het blad, hier zitten luizen op van ongeveer 2 mm grootte dit is de groene bladluis. Bij een koud voorjaar / zomer is de kans op aantasting door de groene bladluis een stuk groter!

groenebladluis in Sla biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Groene Luis in Sla
- Spuit met een oplossing van Brandnetelgier, groene zeep en spiritus on de bladluizen te bestrijden. Raak goed de onderkant van de bladeren, want daar zitten de meeste groene bladluizen.
- Plant af en toe Dille in de rij dit remt de ontwikkeling van de groene Bladluis.

 

Ritnaalden in Sla
Als de sla weinig wortels maakt dan wordt dit veroorzaakt door Ritnaalden (larf van kniptor).
Ritnaalden komen daar voor waar gedurende een aantal jaren de bodem niet bewerkt is: braak liggend terrein, grasland en daar waar struiken of bossig gewas heeft gestaan.

Ritnaalden in sla biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Ritnaalden in Sla:
- De grond aangieten met een aftreksel van de Adelaarsvaren kort voor het planten of kort erna.
- Zorg dat de grond zo af en toe bewerkt wordt, of goed cultivatoren, grond los maken (storende lagen)

 

Aardrupsen in Sla
De Sla plant groeit slecht en verwelkt bij zonnig sterk drogend weer. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door Aardrupsen.
Aardrupsen overwinteren als bruine rups (zie foto) in de grond en komen in het voorjaar / zomer als motvlinder uit de grond. De aardrups is een boosdoener daar hij aan de wortels vreet.

Aardrupsen in Sla biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Ritnaalden in Sla:
- Voorkom braak liggende grond.
- De plant aangieten met een aftreksel van Absintalsem en Brandnetelgier (dosering: 1:10)

 

Slakken in Sla
Blad jonge slaplantjes kunnen wordt aangevreten door Naaktslakken.

slakken in sla natuurlijk bestrijden
Naaktslakken zijn dol op de jonge malse blaadjes van Sla zeker als de grond vochtig is en de plant lang nat blijft.
De grote boosdoener in de moestuin is wel de Naaktslak! Niet de huisjesslak die voed zich voornamelijk met dood organisch materiaal.


Biologische bestrijding Slakken in Sla
- Spuit met een Knoflook aftreksel om de 3 dagen.
- Strooi schelpengruis / gestampte schelpen in een dikke laag rond de planten, slakken kruipen hier niet overheen.
- Ook koperen ringen werken redelijk maar is een kostbare aangelegenheid

Beslist niet doen!
- Strooi geen koffie dras tussen de planten of plaats biervallen, dit heeft vaak tot gevolg dat je juist slakken aantrekt!

 


Schimmels in Sla:

Botrytis in Sla
Ook wel Grauwe schimmel genoemd.
Stengels vergelen en verzwakken, grijs schimmelpluis op bladeren en stengels dit is Botrytis.

botrytis in sla biologisch bestrijden
(Botrytis op tomaat (symptoom beeld), maar zichtbaar de grauwe grijze schimmelpluis)
Grijsrot of Grauwe schimmel genoemd. Als je blaast tegen het pluis verspreid het zich met een wolk van sporen, heel besmettelijk!

Biologische bestrijding Botrytis in Sla
- Pas bodemverbetering toe
- Bestrooi het gewas met Basalt of Lava meel, Botrytis kan dan moeilijker op het gewas gedijen.
- Ruim dode rotte bladeren / bloemen en vruchten op, die worden aangetast door Botrytis.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gewassen dat het gewas kan opdrogen.

- Spuit met een Brandnetelgier en Knoflook aftreksel (combineren) Het liefst preventief maar bij zichtbare aantasting het liefst binnen 24 uur. Na 3 dagen herhalen!
 

Valse Meeldauw in Sla
Wit-grijs schimmelpluis aan de onderkant van de bladeren, met gelere / lichtere vlekken aan de bovenkant van het blad. Dit is een symptoom van: Valse Meeldauw.

valse meeldauw in sla biologisch bestrijden
(foto boven: Valse Meeldauw bij pompoen maar symptomen zijn het zelfde)
Meestal betreft het de onderste bladeren omdat de schimmelsporen door opspattende regen op het blad terechtkomt. In een enkel geval komt bij kool ook echte meeldauw voor bij deze zit het pluis aan de bovenkant van het blad.

Biologische bestrijding Valse Meeldauw in Sla
- Zorg dat het gewas goed kan opdrogen
- Spuit eventueel met een plantversterker als: Brandnetelgier met Heermoes

 

Sclerotinia in Sla (Sclerotienrot)
Wit schimmelpluis is zichtbaar on stengel, stengel en bladeren, dit is Scleretonia, (niet te verwisselen met Botrytis, deze schimmel is grijs)

(Sclerotinia sclerotiorum)

Biologische bestrijding Scleretonia in Sla
- Zorg voor een goede ventilatie in het gewas
- Breng de pH op pijl, streef naar 6,5