Ziekte en Plagen in Andijvie

In onze moestuin cursus uitvoerig aandacht voor het voorkomen van ziekten en plagen en de biologische bestrijding ervan.
Hier beneden een overzicht van de mogelijke problemen die je kunt verwachten.


Insecten in Andijvie

Emelten schade in Andijvie
Jonge slaplantjes kunnen worden aangetast door emelten.


Biologische bestrijding van emelten in Andijvie:
- Een ruime vruchtwisseling toe passen
- Zorg voor een goede bodemstructuur
- Voorkom verwaarloosde hoekjes en stroken
- Aangieten met een aftreksel van Knoflook en Absintalsem dosering (1:10)

 

Groene Bladluis in Andijvie
Gekruld bladeren met een plakkerige bruin/zwarte poeder op het blad; hier zitten luizen in van ongeveer 2 mm grootte, dit is de groene bladluis. Bij een koud voorjaar / zomer is de kans op aantasting door de groene bladluis een stuk groter!

groenebladluis in Andijvie biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Groene Luis in Andijvie
- Spuit met een oplossing van Brandnetelgier, groene zeep en spiritus on de bladluizen te bestrijden. Raak goed de onderkant van de bladeren, want daar zitten de meeste groene bladluizen.
- Plant af en toe Dille in de rij dit remt de ontwikkeling van de groene Bladluis.

 

Ritnaalden in Andijvie
Als je gangen en gaten ziet in de witlofpennen, dan wordt dit veroorzaakt door Ritnaalden (larf van kniptor).
Ritnaalden komen daar voor waar gedurende een aantal jaren de bodem niet bewerkt is: braak liggend terrein, grasland en daar waar struiken of bossig gewas heeft gestaan.

koperworm ritnaalden biologisch bestrijden in andijvie

Biologische bestrijding Ritnaalden in Andijvie:
- De grond aangieten met een aftreksel van de Adelaarsvaren kort voor het planten of kort erna.
- Zorg dat de grond zo af en toe bewerkt wordt, schoffelen, los trekken met een drietand, grond los maken (storende lagen)

 

Aardrupsen in Andijvie
De Sla plant groeit slecht en verwelkt bij zonnig sterk drogend weer. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door Aardrupsen.
Aardrupsen overwinteren als bruine rups (zie foto) in de grond en komen in het voorjaar / zomer als motvlinder uit de grond. Niet de motvlinder maar de Aardrups is een boosdoener daar hij aan de wortels vreet.

Aardrupsen in Andijvie biologisch bestrijden

Biologische bestrijding Aardrupsen in Andijvie:
- Voorkom braak liggende grond.
- De plant aangieten met een aftreksel van Absintalsem en Brandnetelgier (dosering: 1:10)

 

Slakken in Andijvie
Blad jonge Andijvieplantjes kunnen wordt aangevreten door naakt slakken.

slakken in Andijvie natuurlijk bestrijden
Naaktslakken zijn dol op de jonge malse blaadjes van Andijvie zeker als de grond vochtig is en de plant lang nat blijft.
De grote boosdoener in de moestuin is wel de Naaktslak! Niet de huisjesslak die voed zich voornamelijk met dood organisch materiaal


Biologische bestrijding Slakken in Andijvie
- Slakken zoveel mogelijk weg rapen!
- Spuit met een knoflook aftreksel om de 3 dagen.
- Strooi schelpengruis / gestampte schelpen in een dikke laag rond de planten, slakken kruipen hier niet overheen.
- Ook koperen ringen werken redelijk maar is een kostbare aangelegenheid


Beslist niet doen!
- strooi geen koffie dras tussen de planten of plaats biervallen, dit heeft vaak tot gevolg dat je juist slakken aantrekt!
Schimmels in Andijvie:

Botrytis in Andijvie
Ook wel Grauwe schimmel genoemd.
Stengels vergelen en verzwakken, grijs schimmelpluis op bladeren en stengels dit is Botrytis.

botrytis in Andijvie biologisch bestrijden
(Botrytis in tomaat, maar zichtbaar de grauwe grijze schimmelpluis)
Grijsrot of Grauwe schimmel genoemd. Als je blaast tegen het pluis verspreid het zich met een wolk van sporen, heel besmettelijk!

Biologische bestrijding Botrytis in Andjvie
- Pas bodemverbetering toe
- Bestrooi het gewas met Basalt of Lava meel, Botrytis kan dan moeilijker op het gewas gedijen.
- Ruim dode rotte bladeren / bloemen en vruchten op, die worden aangetast door grauwe schimmel ofwel Botrytis genoemd.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gewassen dat het gewas kan opdrogen.

 

Valse Meeldauw in Andijvie
Wit-grijs schimmelpluis aan de onderkant van de bladeren, met gelere / lichtere vlekken aan de bovenkant van het blad. Dit is een symptoom van: Valse Meeldauw.

valse meeldauw in Andijvie biologisch bestrijden
(foto boven: valse meeldauw bij pompoen maar symptomen zijn het zelfde)
Meestal betreft het de onderste bladeren omdat de schimmelsporen door opspattende regen op het blad terechtkomt.


Biologische bestrijding Valse Meeldauw in Andijvie
- Zorg dat het gewas goed kan opdrogen
- Spuit eventueel met een plantversterker als: Brandnetelgier met Heermoes

 

Sclerotinia in Andijvie (Sclerotienrot)
Wit schimmelpluis is zichtbaar on stengel, stengel en bladeren, dit is Scleretonia, (niet te verwisselen met Botrytis, deze schimmel is grijs)

(Sclerotinia sclerotiorum)

Biologische bestrijding Scleretonia in Andijvie
- Zorg voor een goede ventilatie in het gewas
- Breng de pH op pijl, streef naar 6,5