Gebruik Basaltmeel, Lavameelen Steenmeel

Lavameel en basaltmeel poeder bestaan uit gemalen gesteenten en worden gebruikt in de tuinbouw om de gewassen te versterken en beschermen. Het verschil tussen beide natuurproducten is op het eerste gezicht misschien niet zichtbaar, maar die zijn er wel degelijk. Zo is het kalkgehalte in lavameel hoger dan in basaltmeel. Daarnaast zijn beide producten voor een ander type grond bedoelt. Daarover lees je meer in dit artikel.

Wat is basaltmeel?
Basaltmeel is speciaal bedoeld voor het veranderen en verbeteren van kleigrond. Het jong vulkanisch basaltgesteente (dat in tegenstelling tot lavameel niet vermalen is en dus een hardere structuur heeft) bevat silicium (kiezel), magnesium, kalt en sporenelementen. Hierdoor wordt niet alleen zware kleigrond beter bewerkbaar, ook planten zijn er blij mee. De celwand wordt namelijk verstevigd, het stimuleert de groei en bol en peen gewassen krijgen de kans om dieper te wortelen.

Een ander voordeel van het gebruik van basaltmeel is dat stikstof wordt vastgelegd. Veel telers gebruiken dit natuurproduct om de natuurlijke weerstand van de gewassen te versterken. Met als doel plagen en ziektes op afstand te houden.

Gebruik:
Het basaltmeel is gemakkelijk uit te strooien over een gewas. Ook hier is het raadzaam om na te sproeien met water, zodat het basaltmeel goed gemengd wordt met de kleigrond. Niet strooien bij fel zonnig weer om verbranding te voorkomen.
Door het langzaam vrijkomen van basalt spoelt weinig uit en ontstaat er een verbinding met de bodem-mineralen en de bemesting. Door deze verbindende rol ontstaat een duurzame vorm van humus, die vel voedingsstoffen in zich bind en langzaam vrijgeeft bij beworteling. Wanneer regelmatig basaltmeel wordt gebruikt, direct op de bodem, dan komt veel silicium (kiezel) in de bodem en deze heeft de plant een bescherming tegen schimmelziekten.
Basaltmeel is ook goed toepasbaar in de composthoop ook hier heeft het de zelfde werking. Je kunt basaltmeel ook over de bladeren stooien zo worden de voedingsstoffen via het blad op genomen en heeft een directere werking in de plant.

Dosering:
Gebruik in de vroege ochtend wanneer er nog dauw op het blad licht en bij droog weer, of direct op de bodem strooien.
gebruik per m2 100gram basalt, per teel / gewas 2 á 3 keer bestuiven, bemesten is voldoende.


Lavameel

Lavameel is een natuurproduct dat bestaat uit vermalen vulkanisch gesteenten. Dit product zit vol met silicium wat de weerstand van gewassen verhoogd, met als gevolg dat het beter bestand is tegen ziekten en plagen. Het gemalen lava gesteente zorgt voor een verbetering van de structuur en vruchtbaarheid van de grond.

Gebruik Lavameel
Het gebruik van lavameel is simpel. Je kunt het gemakkelijk over het gewas strooien. Belangrijk is om dit niet op een zonnige dag te doen, de kans dat het gewas verbrandt is dan namelijk groot. Het is dan ook aan te raden om naderhand te sproeien met water.

Naast het feit dat lavameel zeer bevorderlijk is voor grond en planten, heeft het meerdere functies. Zo is het een effectief middel tegen slakken, diverse schimmels en ziektes. Daarnaast kan het heermoes tegengaan. Dit onkruid is zeer hardnekkig en komt vooral voor op mineraalarm grond.
Gebruik en dosering:
deze is het zelfde als voor basaltmeel


Steenmeel

Steenmeel of gesteentemeel is fijngemalen gesteente dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar en meststof ineen. Mineralen zijn noodzakelijk voor bodemprocessen die de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden. Naast nutriëntenlevering en zuurbuffering verbinden mineralen zich met humus en zorgen zo voor een goede bodemstructuur. Voor een goede werking in de bodem dient steenmeel een maximale korrelgrootte van 0,100 mm te hebben. Grover gemalen gesteente wordt steengruis genoemd en is minder effectief.
Steenmeel wordt geproduceerd in groeves en kan zowel het hoofdproduct als een restproduct van bijvoorbeeld natuursteen vormen. Een bekend productiegebied van steenmeel is het Harzgebergte in Centraal-Duitsland.

Eigenschappen:
Steenmeel heeft naargelang het oorsprongsgesteente speciale eigenschappen. In de landbouw worden verschillende gesteentemelen toegepast. Wat betreft de functie zijn de relatieve verschillen op hoofdlijnen als volgt.
  • (Metamorfe) basalten en fonolieten: leveren relatief veel spoor- en hoofdelementen en spelen een belangrijke rol bij opbouw van organische stof en pH-stabilisatie. Ze worden onder meer toegepast als bodemverbeteraar, boxenstrooisel, mestverbeteraar en bij compostering. Deze gesteenten verweren uiteindelijk tot klei en hebben dan de werking als genoemd onder de laatste bullet bij kleimineralen.
  • Zeolieten: verhogen de CEC relatief het meest, bufferen kalium en ammonium en binden toxines. Ze worden onder meer toegepast als bodemverbeteraar, boxenstrooisel, bij compostering en als voedingssupplement.
  • Kleimineralen: afhankelijk van het type klei zijn onder meer de volgende functies mogelijk vochtretentie, levering van verschillende spoor- en hoofdelementen, verhoging van de CEC en toxinebinding. Ze worden onder andere toegepast als bodemverbeteraar, bij compostering en als voedingssupplement.

Gebruik:
Het moment en de wijze van opbrengen is afhankelijk van de keuze van de wijze waarop u het steenmeel wilt inzetten. U kunt kiezen voor direct opbrengen op het land wel daarna onderwerken voorkomen verstuiving. De periode na de oogst (oktober/november) is een goed moment. Dit betekent namelijk dat de bodem en de bodembiologie de winter als aanpassingstijd kunnen benutten voorafgaand aan het nieuwe groeiseizoen.
Het strooien van poedevorm is het beste en wordt door het bodemleven snel opgenomen, een nadeel is de verstuiving. Granulaat vorm (korrels) is ook een optie, werkt schoner en kan eventueel met een kunstmest strooier gestrooit worden, (waar u inden de kalk op het gras mees strooit). Het nadeel van granulaatvorm is dat het veel langer duurd voordat het steenmeel wordt opgenomen door het bodemleven.

Toepassing en Dosereing:
  • rechtstreeks op het land 300gram / m2
  • als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost;
  • bij meecomposteren 4 a 6 kg/m3 uitgangsmateriaal;
  • als nutriëntenbron voor bio-fertilizer/compostthee.