Hoe bemest ik mijn moestuin?

Wilt u meer weten over het bemesten van de tuin of bent u reeds tuinier en zoekt u verdieping?
Informeer dan naar onze Moestuin cursus Moestuin cursus Klik hier


Hoe kun je de moestuin of tuin het beste bemesten? In dit stukje probeer ik hier antwoord op te geven.
Bemesting is een breed begrip, bij bemesting denken we onder anderen aan: compost, dierlijke mest (gier / stalmest), stro, hooi, kunstmest, maar ook kalk. Kalk is de beslissende factor of een goede bemesting het juiste resultaat geeft. Onze bodem wordt gemiddeld 0,1 pH zuurder per jaar. De regen heeft gemiddeld een pH van 5,5, gietwater 4,5 - 6 en leidingwater heeft een pH tussen de 7 - 8. Een te sterke overbemesting met kunstmest heeft ook een sterk verlagend pH werking. De optimale pH ligt tussen de 5,8 en de 6,5 streefwaarde pH 6,2. Op zandgronden is de pH doorgaans rond de 5,5 tot 5,8 en op löss en Kleigronden tegen de 7 of iets eroverheen.

Hier onder een paar vragen en antwoorden over bekalking en bemesting van de bodem

Hoe weet ik nu hoe de zuurgraad / pH van mijn bodem is?
- Laat je bodem testen op zuurgraad (pH) en krijg een bekalking en bemestingsadvies. Het is belangrijk dat je je bodem kent!
Strooi niet zomaar wat kalk op de bodem, zandgronden zijn doorgaans te zuur en kleigronden hebben vaak een hoge pH. een onderhoudsbekalking van 10kg op 100m2 kan geen kwaad. Maar is de zuurgraad te laag Laat je dan adviseren door een specialist! Voor dosering en aandachtspunten bij het bemesten en bekalken zie onze moestuin cursus.

Wanneer kalk strooien?
- Strooi kalk het liefst in november tot februari omdat kalk gemiddeld 6 maanden nodig heeft opgenomen te worden door de bodem. Strooi kalk nooit samen met compost, dit heeft een nadelig effect op de plantengroei. Dit heeft te maken met de zuur bindende waarde van de kalk aan de bodem.

Welke kalk gebruik ik?
- Gebruik bij voorkeur poederkalk. Poederkalk wordt sneller door de bodem opgenomen en komt daardoor sneller beschikbaar voor de planten. Korrelkalk is ook goed maar laat deze eerst op de bodem zacht worden door de regen en werk hem dan onder. Kijk dat ook MgO (magnesium) in zit, dit is meestal het geval! Magnesium komt langzaam vrij uit het mineraliseren van de kalk, onze bodems hebben een sterk te kort aan magnesium doordat magnesium snel uitspoelt en slecht wordt vastgehouden in de bodem.

Welke bemesting is de beste?
Voordat we verder gaan nog een belangrijke tip dat geld voor alle vormen van bemesting. Gebruikt nooit verse mest of (groene / houten) plantendelen. De mineralen en voedingsstoffen zijn nog niet gebonden aan de bodemdeeltjes waardoor uitspoeling en erosie dreigt. Dit heeft te maken met het klei-humuscomplex en organische stofgehalte van de bodem.

Welke maand kun je het beste bemesten?
Bemesten kun je het beste doen in de periode van begin februari tot half april.

1. Compost:
Compost uit zelf gecomposteerd huis en tuinafval is de beste! Je weet wat erin zit en deze compost is gegarandeerd schoon. Bij compost dat je koopt of krijgt weet je dit niet. Vaak zitten hier veel plastic deeltjes en zware metalen in. Het advies is ruik! aan de compost, ruikt hij naar aarde dan kun je de compost gebruiken.

2. Paardenmest:
Strooi nooit verse paardenmest op het land! Paardenmest is erg zuur waardoor onze zuurgraad in de bodem snel daalt en de opname van mineralen in gevaar komt. Als je aan paardenmest kunt komen, leg deze dan op een hoop en strooi er elke 15cm flink wat kalk tussen en laat dit 1 tot 2 jaar rusten. Dan kun je de paardenmest gebruiken, en heb je hele mooie mest waar de groentes goed op groeien.
3. Koeienmest:
Met koeienmest bedoelen we stalmest met stro, dit is hele fijne mest en wel de beste mest die je kunt krijgen. Je zou de mest direct kunnen uit strooien maar uit ervaring blijkt dat het toch beter is de mest net als bij paardenmest 1 jaar te composteren met kalk ertussen, en dan uit te strooien.
4. Kippenmest:
Kippenmest is ook net als paardenmest heel zuur / scherp en zal ook eerst 2 jaar gecomposteerd moeten worden, vervolgens gebruiken. Je kunt de kippenmest ook af en toe in de composthoop strooien met ander organisch afval, dit komt de composthoop ten goede en kun je de kippenmest het jaar erop al gebruiken.
5. Bladcompost:
Dit is gewoon de beste bemesting! Bladeren hakselen met een bladzuiger in het najaar en meteen mulchen in de tuin. Hier zit alles in wat de plant nodig heeft en de bladcompost is gegarandeerd schoon en zuiver van storende (chemische) stoffen.
6. Stro
Stro is een apart geval. Geweldig spul voor zware (klei) bodems. Maar ook voor zandgronden. Door een beetje stro onder te werken blijven de holle stengels in de grond zitten en verhogen zo de capillaire werking van water in de bodems. Als de strostengels wegrotten blijven de holle kanalen over en dit komt de zuurstofvoorziening in de bodem ten goede. Gebruik nooit teveel stro want stro onttrekt de bodem het stikstof wat gebruikt wordt bij de compostering.
7. Hooi
Strooi nooit teveel hooi in de tuin en wees voorzichtig met onderwerken. Hooi onttrekt de bodem veel stikstof bij het composteren, wat de lengtegroei van de gewassen belemmerd. Als je hooi wilt gebruiken composteer het dan eerst een jaar, laat het gewoon in de regen liggen en strooi het een jaar later in je tuin.
8. Kunstmest:
Verhoogt het EC (zouten) gehalte van de bodem. Liever niet maar als het niet anders kan, uitsluitend om wat bij te sturen! Maar gebruik bij voorkeur een aftreksel van brandnetel om bij te sturen in de bemesting.

Wanneer doe je bemesten?
- Bemest het liefst als beschreven met oude mest of compost in de maanden maart - april. Zorg dat er minimaal 3 maanden tussen de kalk en de mest zitten! i.v.m. de reactie die de mest met de kalk aan gaat. Deze reactie vraagt veel Strikstof. Meer hierover in onze moestuin cursus.

Het onderwerken van compost of mest.
- Uit ervaring blijkt dat het beter is de compost of mest licht onder te werken in de toplaag (5-10cm). Het bodemleven kan hier dan beter aan werken en komt de opname van voedingsstoffen te goede.

Als ik nu aan de moestuin begin en ik heb geen oude mest of niet in het najaar bekalkt, kan ik dan toch een moestuin beginnen dit jaar?
- Jazeker! Weet dat bemesting een proces is van jaren, en herhaling. om de bodem te cultiveren tot een vruchtbare bodem vergaan een paar jaar.
Ik adviseer dan een beetje te bekalken: denk aan 2kg op 20m2 en gebruik voor de bemesting gedroogde koemestkorrels (DCM of Culterra) die je bij de boerenbont of tuincentrum kunt komen. Strooi de koemestkorrels dosering: 20kg op 100m2 in april en 20kg op 100m2 in juni.